Taneční soubor

monteverdi-banner03

Claudio Monteverdi cesta přes Moravu snad až do Prahy

Autoři pořadu: Ladislava Košíková a Eduard Tomaštík
Výběr skladeb a hudební úpravy: Eduard Tomaštík
Choreografie: Ladislava KošíkováLadislava Košíková
Průvodní slovo: Mgr. Pavel Sýkora Ph. D.
Výtvarník kostýmů: Eva Jiřikovská
Účinkují:

SOCIETAS INCOGNITORUM: umělecký vedoucí: Eduard Tomaštík

TANEČNÍ SOUBOR HRADIŠŤAN: umělecká vedoucí: Ladislava Košíková

Slovo k programu

Málokdo z širší veřejnosti ví, že italský hudební génius Claudio Monteverdi (1567 – 1643) se v mládí ocitl také na území Koruny české. Mezi léty 1595 až 1599 se totiž ve službách mantovského vévody Vincenza Gonzagy účastnil tažení proti turkům, kteří se začali rozpínat do Evropy z uherské strany. Vojenská družina italského vévody se proto připojila k císařským vojskům Rudolfa II., aby zastavili tureckou rozpínavost a touhu po moci. Návštěva mantovského dvora do naší české metropole je tedy prozatím jediným historicky doloženým místem, kde se mladý Claudio osobně zdržoval a dostal do úzkého kontaktu s rudolfínským dvorem. Které další destinace Monteverdi navštívil na své cestě přes Moravu a Čechy jsme však donedávna nevěděli.

Náš vědecký odborný tým ve složení Mgr. Ladislava Košíková, MgA. Eduard Tomaštík Ph. D. a Mgr. Pavel Sýkora Ph. D. se tuto skutečnost rozhodl změnit. Svým dlouhodobým systematickým výzkumem se mu podařilo vypátrat také další lokality, které mladý italský skladatel navštívil. Nově objevené prameny z českých a moravských archivů umožnili zrekonstruhovat celou Monteverdiho cestu naším územím. Po Vídni vedly jeho stopy těmito městy: Znojmo, Praha, Brno, Haná – Kroměříž, Strážnice, Uhry – Ráb. Je až neuvěřitelné, jak moc tento objev objasnil okolnosti vzniku několika Monteverdiho známých skladeb či skladeb některých jeho kolegů. V tomto celovečerním hudebně ­ tanečně – vědecko – populárním revue bude naše publikum premiérově seznámeno s hudební vlivy, které se, díky jeho pobytu na našem území, nesmazatelně zrcadlí v Monteverdiho pozdější tvorbě, či naopak, jak jeho pobyt zde zanechal čitelné stopy v hudbě jednotlivých regionů. Z vyššího pohledu si tento projekt klade za cíl dokázat světové veřejnosti jak na formující se Monteverdiho skladatelskou genialitu měla zásadní vliv hlavně naše země.

 Seznam použitých skladeb:

Adriano Banchieri (1568­1634) – Il diletto moderno per introduzione/Chi brama havere a 5 (Festino nella sera del giovedi grasso, Benátky 1608)

Jacobus Handl Gallus (1550 – 1591) – Anseris est giga a 4 (Harmonia morales, Praha 1589­90)

Adriano Banchieri (1568­1634) – Intermedio di venditori gli fusi/Chi vuol filare a 5 (Festino nella sera del giovedi grasso, Benátky 1608)

Philippe de Monte (1521 – 1603) – Ardi si ma non t ´amo a 5 (L ´undecimo libro delli madrigali Benátky 1586)

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) – Se tu mi lassi a 5 (Il secondo libro de ´madrigali, Benátky 1590)

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) – Amor/Lamento della Nimfa a 4 (Madrigali guerrieri et amorosi....... libro ottavo, Benátky 1638)

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) – Gira il nemico insidioso a 3 (Madrigali guerrieri et amorosi....... libro ottavo, Benátky 1638)

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) ­ E questa vita a 5 (Selva morale e spirituale, Benátky 1641)

Monteverdi, 2014