Taneční soubor

Námět: Ladislava Košíková a Jiří Pospíchal
Hudba a libreto: Vlastimil Peška
Choreografie: Ladislava Košíková
Režijní spolupráce: Vlastimil Peška
Kostýmy: Eva Jiřikovská
Účinkují: Taneční soubor Hradišťan a Hudební banda Umíme hrát
Délka pořadu: 35 minut (program lze prodloužit o první půlku, malý koncert Hudební bandy Umíme hrát)
Hudební nastudování: Jiří Pospíchal

Premiéra: 30. dubna 2015 v Kongresovém centru REC Group

Slovo choreografky

Jeli jsme kdysi z jara minulého roku s Jirkou Pospíchalem vlakem z Brna, a protože nám cesta byla dlouhá, začali jsme spřádat plány. Náš velmi živý a vzrušený rozhovor, prokládaný občas mými pohybovými etudami, či Jirkovými výbuchy smíchu, nikoho z cestujících ve vagónu očividně nevytrhl z letargie. Kupodivu se nikdo nepřidal. A tak rázem vznikl nápad roztrhnout tu sešněrovanost kolem, trochu rozveselit svět a hlavně pobavit sami sebe.

Dnešní představení tedy je obrazem okamžitého a pomíjejícího splynutí lidí vytržených ze zaběhlých kolejí všedních dnů. Je jako nasazení masky, která dokáže skrýt každodenní tvář jedince, chvilka bláznů, kterým je vše dovoleno. Ale je možná i obrazem nahodilého a nevědomého probuzení dávných atavismů v každém z nás.

Hlavně to však je pocta člověku, který jako jediný z tvorů na zemi vynalezl humor.

Ladislava Košíková

Na druhé koleji 14:32