Taneční soubor

chleb-nas-vezdejsi-banner01

hudebně taneční uvedení kantát Bohuslava Martinů

Proroctví Izaiášovo | 1959 | pro sóla, mužský sbor a instrumentální doprovod

Polní mše | 1939 | pro baryton, mužský sbor a orchestr

Hora tří světel | 1954 | pro mužský sbor, tenorové a barytonové sólo a varhany

choreografie a režie: Ladislava Košíková
dirigent: Tomáš Krejčí
režijní spolupráce a lightdesign: Tomáš Pilař
kostýmy: Eva Jiřikovská
účinkují:

Taneční soubor Hradišťan (umělecká vedoucí Ladislava Košíková)

Slovanský komorní ansámbl

Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá (sbormistr Jan Špaček)

Hana Škarková (soprán) | Veronika Chlebková (alt) | Jiří Miroslav Procházka (baryton) |

Petr Kolář (varhany)

produkce: Richard Malovaný a Hana Košíková

Za cenné rady děkujeme Prof. PhDr. Miloslavu Pojslovi a P. Mgr. Miroslavu Suchomelovi

Premiéra 30.4. 2014 Sono centrum Brno a 1. 5. 2014 Klub kultury Uherské Hradiště

 

Slovo o projektu

Chléb života a kalich spásy

 

Jsme lidé na této zemi, protkaní neviditelným vláknem, jsme z jedné hlíny, odnepaměti společně vytváříme příběh naší země. Jsme spojeni se vším dobrem i zlem, které kdy bylo vykonáno. Píšeme příběh svůj i příběh naší krásné planety. 

Každý z nás dnes a denně pije z kalichu radosti i hořkosti života. Tentýž kalich naplněný Božím hněvem plení a pustoší naši zem v proroctví Izaiášově, z téhož kalichu pije Ježíš v zahradě Getsemanské. Ale je to i kalich, z něhož ve šťastných chvílích přijímáme dar požehnání a lásky. Kalich naplnění. 

Ladislava Košíková

 

 

Bohuslav Martinů (1890–1959), jehož tvorba v sobě spojuje české kořeny s kosmopolitní inspirací evropskou modernou, impresionismem, neoklasicismem, ale i jazzem, patří mezi skladatele, jejichž jméno je známější za hranicemi než u nás. 

Mysterium Izaiášova proroctví, které zachycuje zkázu světa, a je ujištěním o marnosti a dočasnosti veškeré pozemské existence, ukryl Martinů do kantáty, kterou dokončil doslova několik hodin před svojí smrtí. Polní mše je okamžikem tichého zastavení uprostřed válečné vřavy, kdy vojáci v modlitbě prosí za své domovy, rodiny, a smilování nad vlastní duší poskvrněné válečnou krví. V Hoře tří světel jsou zachyceny klíčové okamžiky života Ježíše Krista vrcholící dramatickým obrazem ukřižování a modlitbou o vykoupení. 

Spojení těchto tří kantát nás vybízí k zastavení a pohroužení se do otázek, které bychom sami sobě rádi kladli, kdybychom se nebáli odpovědí. Toto spojení nás však zároveň ujišťuje, že na tomto světě existuje milosrdenství, že andělé chodí mezi námi živými, a že láska je skutečně silnější než smrt.  

Tomáš Pilař

 

Chléb náš vezdejší, 2014

V poslední letošní dubnový večer se zbrusu nové SONO Centrum Brno, soukromý multižánrový klub, stal svědkem premiéry scénického projektu Chléb náš vezdejší. Jeho podtitul zní „hudebně-taneční uvedení kantát Proroctví Izaiášovo, Polní mše a Hora tří světel“. Jejich autorem je Bohuslav Martinů (1891-1959), který tato svá díla komponoval v rozpětí posledních dvaceti let svého života. Společným jmenovatelem všech tří kantát je nejen jejich duchovní rozměr, ale i zhruba dvacetiminutová délka každé z nich i požadavek na obdobné obsazení.

Číst dál: Recenze / Hradišťan se opět nechal inspirovat Bohuslavem Martinů / Harmonie / Vladimír Čech

Tanečně pohybový scénický projekt Chléb náš vezdejší, jenž vznikl na hudbu tří kantát Bohuslava Martinů, byl ve světové premiéře uveden (30. 4.) v nedávno dokončeném kulturním komplexu Sono - Centrum (ul. Na Veveří 115, Brno–Žabovřesky). Následujícího dne program zazněl také v Uherském Hradišti. Obě představení měla mimořádně příznivý ohlas.

Číst dál: Recenze / Zamyšlení nad životem / Haló noviny / Tomáš Hejzlar