Taneční soubor

pisne-tance-a-lasky01

scénické hry pro sóla, sbor, 4 klavíry a bicí nástroje na texty římského básníka Gaia Valeria Catulla

Kostýmy a výtvarná koncepce projekcí: Eva Jiřikovská
Světelný design: Daniel Tesař
Video art: Jakub Jelen
Dramaturgická spolupráce: Michal Stránský
Dirigent: Roman Válek
Choreografie a režie: Ladislava Košíková
Účinkující:

Taneční soubor Hradišťan

Anna Mikolaczyk (soprán), Lucie Hilscherová (mezzosoprán), Jaroslav Březina (tenor), Jurij Kroglov (bas), Karel Košárek, Martin Fila, Alexandr Starý, Martin Levický (klavíry)
Středoevropský soubor bicích nástrojů Brno DAMA DAMA – umělecký šéf Dan Dlouhý
The Czech Ensemble Baroque Choir – sbormistryně Tereza Válková

Premiéra 11. a 12. 6. 2011, II. nádvoří zámku Litomyšl
na objednávku festivalu Smetanova Litomyšl 2011

Slovo choreografky

Slovo a jeho rytmus je to, co mě unášelo, fascinovalo a vzrušovalo v hudbě Carla Orffa a Igora Stravinského. Slovo tepající v rytmu života. Života (a) člověka. Člověka a lásky.

Zpívaná řeč či mluvený zpěv Catullových veršů, jejichž rytmus proniká tělem až k duši a oživuje člověka samého, oživuje jazyk těla. Slovo, hudba a řeč těla – to je Catulli carmina. Proud emocí lásky v jejích dotecích absolutního štěstí, v jejích obyčejných radostech, slastech ale stejně tak bolestech, zklamáních i nenávisti vyzpívaný pohybem těl tanečníků.

Amor na nás postupně míří svým šípem. Poslední zásah. On a Ona. Zásah věčného spojení, jehož vrcholem je svatební obřad.

Stravinského svatba tepe rituální symbolikou. A opět zde vystupuje do popředí slovo. Na jedné straně zde rytmizovaná řeč z úryvků lidové poezie nabývá magického významu, strhává tanečníky do živočišnosti až surovosti dávných pohanských obřadů. A na straně druhé slova modlitby k Bohorodičce, andělům a svatým Kosmovi a Damiánovi prožitek ukotvují ve světě Pravoslaví. On a ona jakoby byli zkoušeni neviditelnými silami země. Někde za tím vším cítíme obrovskou víru a pokoru. Slova rituálů silou rytmu vyvolávají kýžený osud.

A pak rázem slov není třeba. Jen On a Ona a zvony hudby Stravinského.

Božské spojení, božská ikona, Adam a Eva… a někde na počátku letící šíp Amorův.

choreografka

Ladislava Košíková

Carl Orff - Catulli Carmina / festival Smetanova Litomyšl 2011