Taneční soubor

scénická koláž na motivy baletu Leoše Janáčka

Režie: Magdalena Švecová
Choreografie: Ladislava Košíková
Výprava: Sylva Marková
Videoprojekce: Tomáš Hrůza
Účinkují: Taneční soubor Hradišťan
Délka pořadu: 50 min.

Premiéra 26.1.2004 v Městském divadle Brno na mezinárodním hudebním festivalu Janáčkovo Brno 2004

 

Charakteristika díla

Původní Janáčkův „balet“ Rákoš Rákoczy s podtitulem „Obrázek z moravskéko Slovenska s tanci a zpěvy od Augustina Bergera, Jana Herbena a Leoše Janáčka měl premiéru v Národním divadle v Praze 24.7.1891. Vznikl v období, kdy Leoš Janáček usiloval o představení moravského folklóru široké veřejnosti na Zemské jubilejní výstavě v Praze r. 1891. Janáčkův hudební materiál obsahuje lašské, hanácké a jiné moravské tance a písně – sborové i sólové.

Toto dílo velmi odvážně a osobitě uchopila režisérka Magdalena Švecová a společně s choreografkou Ladislavou Košíkovou vytvořila na podkladě původního baletu scénickou koláž, která volně rozvíjí motivy původního díla.

Nově vzniklé dílo vypovídá o spojení člověka s přírodou, která je plná metafor lidského života a její rytmy a zákonitosti jsou hluboce zakódovány ve fenoménu lidového umění. V písních a tancích je zde vyjádřen projev života samého se všemi radostmi a bolestmi, v němž je příběh jedince právě tak nepatrný jako jedinečný. Záměrem bylo též vyčlenění Herbenova textu, což dalo vznik novému libretu, dle kterého jsou jednotlivé písně a tance v pozměněném pořadí a některá hudební čísla jsou zcela vynechána.

Součástí inscenace je videoprojekce, která vytváří další obraz jeviště, sugestivně podkresluje atmosféru děje a citlivě ji propojuje s výrazovostí tanečního projevu. Prolínání tradičních a moderních výrazových prostředků při zachování prapůvodních archetypálních významů jednotlivých symbolů vytváří oblouk mezi dvěma zdánlivě rozdílnými světy jejichž principy bytí a nebytí jsou však platné v každé době a přibližuje tak dílo současnému divákovi.

Scénická koláž na motivy baletu Leoše Janáčka Rákoš Rákoczy byla poprvé uvedena v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno 2004 v Městském divadle Brno dne 26.1.2004.

Poznámka: Realizace tanečního provedení je možná jak na hudbu živou (orchestr+sbor), tak i reprodukovanou.